Casino Modern.png

Casino Modern

Andre Dumontlaan 2, Genk

Echt Vrij Weekend

6 en 7 april 2018 te Genk

Met Wilkin van de Kamp, Willem J. Ouweneel, Jan Pool en Martin Koornstra

Thema: ‘Opdat zij één zijn!’

Eenheid komt niet vanzelf. We hebben een geest van verzoening nodig om ons op het punt van eenheid te brengen. God zij dank waait de Geest van genade door ons land en bekeren velen zich van exclusiviteitsdenken, waardoor God opnieuw zijn liefde en kracht door ons heen kan laten werken. We zijn met vele kerken, maar vormen samen één Lichaam! Eenheid die tot uitdrukking komt in diversiteit en niet in uniformiteit, dat is de veelkleurige wijsheid van God. Eenheid die voortkomt uit goddelijke gemeenschap en hartsverbondenheid. Waar de liefde van Christus ons samenbindt, gebiedt God zijn zegen. Als België gaat zien dat wij elkaar onvoorwaardelijk liefhebben en elkaar terzijde staan wat er ook gebeurt, dan zullen we, gezien de woorden van Jezus, duizenden nieuwe kerken moeten bouwen om alle nieuwkomers te huisvesten!

Kom ook naar het Echt Vrij Weekend in Genk. Een weekend vol bijbels onderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting. Een weekend waarin we het leven vieren in het licht van Gods liefde.

Genezingsdienst
Op vrijdagavond houden we opnieuw een genezingsdienst met Martin Koornstra. De afgelopen weekenden mochten we zien hoe God veel mensen genezen en bevrijd heeft. Ook nu komen we vol verwachting bij elkaar om te zien hoe Jezus mensen aanraakt en herstelt!

Inloop vanaf 9u15, start om 10u00 - einde om 21u00 (zaterdag om 17u00).

Programma

Vrijdag

Blok 1 (10u): Wilkin van de Kamp: de kracht van eenheid

Blok 2 (13u): Willem J. Ouweneel: van exclusief naar inclusief

Blok 3 (15u30): Jan Pool: samen kom je verder

Blok 4 (19u00): Martin Koornstra: genezingsdienst

Zaterdag

Blok 5 (10u): Willem J. Ouweneel: van kerk-focus naar Koninkrijk-focus

Blok 6 (13u): Jan Pool & Martin Koornstra: Vriendschap is de sleutel

Blok 7 (15:30): Wilkin van de Kamp: stappen zetten in eenheid